Uw zoekresultaten

Privacy Statement
Driebergen Makelaardij is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Driebergen Makelaardij  houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Driebergen Makelaardij uw gegevens vast. Driebergen Makelaardij gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Driebergen Makelaardij, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Driebergen Makelaardij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Driebergen Makelaardij (adres + woonplaats). Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag
Op de website van Driebergen Makelaardij worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden, zoals de meest bekeken pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Driebergen Makelaardij haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Driebergen Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright
De Driebergen Makelaardij website (https://www.driebergenmakelaardij.nl/) is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Driebergen Makelaardij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze website worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Driebergen Makelaardij worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

  • Uitgebreid zoeken

    €0 tot €1,000,000

    Meer zoekopties